PROGRAMACIÓ ALS TEATRES

PRIMÀRIA

El reciclatge de la música

6 de febrer 2020 11:30 T. Joan Pelegrí
Section 2

La Jana i els sentiments

La música al cinema

The Beatles

Jazz a l’abast

Oh Happy Gospel!

Vine a cantar amb els músics

Rock, reflex d’una societat